INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 3.novembrī Drukāt
Piektdiena, 02 decembris 2016 12:39

1.  Senāts, atklāti  balsojot,   par  Senāta    priekšsēdētāju   uz nākošajiem  trīs gadiem ievēlēja  prof.  U.Grāvīti; par Senāta priekšsēdētāja vietniekiem - prof. J.Žīdenu un prof. J.Grantu;  par Senāta zinātnisko sekretāri doc. I.Dravnieci.  

2. Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas zinātniskā asistenta amatā ievēlēts Sporta medicīnas katedras asistents Mārtiņš Čampa.

3. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2015./2016.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 5 ”Par sporta darbu LSPA 2015./2016.ak.gadā”  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

5. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem 2017./2018.ak.gadam studiju programmās: Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības  programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”;  Profesionālajā bakalaura auagstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne”;  Profesionālajā bakalaura augstākās  izglītības programmā ”Fizioterapija”;  Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne’;   Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības  programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmā ”Sporta zinātne”.

6. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz nākošajiem trīs gadiem:   prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, doc. S.Saulīte, prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, prof. V.Lāriņš.

7.   Apstiprināts  studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016.ak.gadu, ar kuru iepazīstināja studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa.

8. Apstiprināts Nolikums par studiju virziena vadības kārtību LSPA  /pielikumā/.

9. Apstiprināts Nolikums par Studiju virziena ”Veselības aprūpe” padomi  /pielikumā/.

10. Apstiprināti nolikumi par  fizioterapeitu praksēm: par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas praksi;  par  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas „Sporta  fizioterapeits” praksi;  apstiprināti grozījumi  Nolikumā par profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” praksi  /nolikumi pielikumā/.     

11. Apstiprināti grozījumi (vērtēšanas sistēmā) Nolikumā par Noslēguma pārbaudījumiem profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās   “Sporta zinātne” un “Veselības  aprūpes speciālists sportā”;  Maģistra  darba plāna  aizstāvēšanas kārtībā Profesionālā maģistra augstākās izglītības  programmā  “Sporta zinātne” un Profesionālā maģistra augstākās  izglītības programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas  kārtībā  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības programmā  “Sporta zinātne” /pielikumā/.

12. Apstiprināti papildinājumi Senāta lēmumā Nr.4 «Laika normas slodzes aprēķināšanai»    /pielikumā/.

13. Senāts nolēma piešķirt LSPA Patriota nosaukumu par paliekošu ieguldījumu LSPA  attīstībā,  augstskolas slavas un prestiža veicināšanu un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu bijušajai LSPA Vingrošanas katedras docētājai Līgai Freimanei, Sporta spēļu katedras darbiniecei Norai Pētersonei,  Vieglatlētikas katedras docentam Verneram Mackaram,  LSPA Konventa loceklim Daumantam Znatnajam.

14.  Senāts nolēma atsākt studiju procesu pēc brīvdienām 2017.gada 3.janvārī.

15. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis atgādināja par Amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu jaunajiem un arī bijušajiem senatoriem. Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par Baltijas  10. (jubilejas) zinātniskās konferences organizēšanu  2017.gada   26. - 28.aprīlī;  Erasmus+  koordinators prof. U.Švinks  informēja par  iespēju 19 docētājiem  doties pieredzes apmaiņā  uz ārzemēm Erasmus programmas ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv