INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 6.oktobrī Drukāt
Ceturtdiena, 20 oktobris 2016 12:12

1. Senāts noklausījās Uzņemšanas komisijas atbildīgās sekretāres A.Kurkinaites  informāciju par studentu uzņemšanas rezultātiem 2016.gadā /informācija pielikumā/ un  izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un Uzņemšanas komisijas  locekļiem.  Senārs astiprināja Uzņemšanas noteikumus 2017./2018.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās: Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA  SPECIĀLISTS” (kods 41813); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 42813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 47813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) ar kvalifikāciju „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ”; Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813).

2. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 3 ”Par studentu kreditēšanu” /pielikumā/.

3. Sporta  nozares  bibliotēkas vadītāju  M.Zaļūksne informēja  par LSPA Sporta nozares bibliotēkas  un Sporta informācijas centra gatavību akreditācijai   /informācija par akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi pielikumā/. Lūgums katedrām izvirzīt pārstāvjus jaunajai LSPA bibliotēkas padomei, kuru plānots apstiprināt 2017.gada februārī.

4. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni 2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”  /pielikumā/. 

6. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

7. Senāts noklausījās Studiju   prorektores   prof. A.Fernātes  un  rektora  prof. J.Žīdena sniegto informāciju par   LSPA   Stratēģijas un  Attīstības stratēģijas īstenošanas  plānojumu 2016.-2020.gadam. Līdz līguma noslēgšana ar LR IZM jāatrisina jautājums par prioritāro zinātnisko virzienu noteikšanu akadēmijā.

8. Senāts nolēma sasaukt LSPA Satversmes sapulci 2016.gada 20.oktobrī plkst. 15.10  jauna Senāta sastāva un akadēmiskās šķīrējtiesas ievēlēšanai un apstiprināt  Satversmes sapulces dalībnieku kvotas Satversmes sapulces delegātu ievēlēšanai uz 3 gadiem.

9. Apstiprināti grozījumi  Senāta lēmumā Nr. 1 ”Par studiju procesu  2016./2017.ak.gadā” /pielikumā/.

10. Apstiprinātas izmaiņas Fizioterapijas programmas 1. un 2.studiju gada studiju grafikos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv