INFORMĀCIJA par Profesoru padomes sēdi 30.augustā un SENĀTA sēdi 2016.gada 29.augustā Drukāt
Piektdiena, 23 septembris 2016 12:17

Profesoru padomē par PROFESORIEM ievēlēti: asoc.prof.A.FERNĀTE, prof.D.KRAUKSTA, prof.V.LĀRIŅŠ, prof.A.PAEGLĪTIS, prof.A.RUDZĪTIS.

1. Senāta sēdē konkursa kārtībā ievēlēti par: Vingrošanas katedras vadītāju asoc.prof. L.Žiļinskis; Sporta med.kat.docenti Z.Galeja, Sporta med.kat. lektori J.Lieldidža-Kolbina, Sporta med.kat. asistentu M.Čampa, par Vingrošanas kat. zinātnisko asistenti D.Makarova.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.1 ”Par studiju procesu 2016./2017.ak.gadā” (apstiprināti programmu direktori, kvalifikāciju vadītāji, atbildīgie par praksēm) /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 ”Par pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu  2015./2016.ak.gadā”, kurā Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis analizē studiju darbu akadēmijā  /pielikumā/.

4. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju  un par akadēmijas gatavību  izcilības (ekselences) sertifikāta saņemšanai /prezentācija tiks izsūtīta/.

5. Apstiprināts pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums  Darbības  programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesasitīt ārējofinansējumu, ieguldot  cilvēkresursos un infrastruktūrā»  /pielikumā/.

6. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā  /pielikumā/.

7.Nodibināts Jogas Izcilības centrs. Par Jogas Izcilības centra vadītāju uz 3 gadiem apstiprināta doktorante Sunitha RAVI. Sakarā arJICdibināšanu apstiprināti grozījumi akadēmijas struktūrā.

8. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku darba algas 2016./2017.ak.gadā.

9. Apstiprināta pieņemšana darbā 2016./2017.akadēmiskajā gadā: viesdocētāji:  Informātikas katedras vadītājs  prof. J.LANKA, Vadības katedras vadītāja doc.S.LUIKA, profesore Vadības katedrā A.KUZŅECOVA, profesors Informātikas katedrā J.DRAVNIEKS, asoc. profesors Vingrošanas katedrā V.DEMČENKO, asoc.profesore Slēpošanas katedrā L.SAIVA, asoc.profesors Slēpošanas katedrā I.KRAVALIS, docents Vieglatlētikas katedrā V.MACKARS, docents Vadības katedrā J.BAUMANIS,  docente Sporta spēļu katedrā D.KREPŠA, docente Vingrošanas katedrā Ļ.MAĻARENKO, docente Peldēšanas katedrā V.M.UPMALE, lektors Vieglatlētikas katedrā G.ANDERSONS, lektore Vadības katedrā K.GORBUNOVA,  pētniece Vadības katedrā I.BUDVIĶE, lektors  Informātikas katedrā V.ĀBOLIŅŠ, lektors Vingrošanas katedrā D.DANNE, lektore Sporta spēļu katedrā G.PAEGLE,  asistents Smagatlētikas katedrā J.GLAZKOVS, asistents Vingrošanas katedrā D.SAVČENKO, asistents Sporta spēļu katedrā K.SLAIDIŅŠ, asistente Sporta spēļu katedrā A.TIHOVSKA, asistente Anatomijas katedrā Z.ŠMITE; vadošie pētnieki: I.BULA-BITENIECE,  V.KRAUKSTS,  pētniece I.SPĪĶE, zinātniskais asistents Ē.VISOCKIS.

 Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv