INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 8.janvārī Drukāt
Piektdiena, 06 februāris 2015 09:07

1. Studiju prorektore asoc. prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi LSPA 2014.gadā un iepazīstināja ar Pretkorupcijas pasākumu plānu 2015.gadam.

2. IKNSVC vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza informāciju par LSPA absolventu aptaujas rezultātiem.

3. Apstiprināts Nolikums par Darba devēju aptaujām studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai /pielikumā/.

4. Apstiprināti labojumi 2014.gada 2.oktobra Senāta lēmumā Nr.3 «Laika normas slodzes apstiprināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Promocijas padomes sastāvs :
Padomes priekšsēdētājs - Dr.paed. prof. Uldis Grāvītis
Promocijas padomes locekļi : Dr.paed. prof. Agita Ābele,
Dr.paed. prof. Leonīds Čupriks, Dr.paed. asoc.prof. Andra Fernāte,
Dr.paed. prof. Juris Grants, Ph.D. asoc.prof. Aija Kļaviņa,
Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka, Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš,
Dr.med. prof. Inese Pontaga, Dr.paed. prof. Andris Rudzītis,
Dr.paed. asoc.prof. Žermēna Vazne.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv