AIGA PAIKENA IEGUVUSI PEDAGOĢIJAS DOKTORA ZINĀTNISKO GRĀDU SPORTA ZINĀTNĒ Drukāt
Otrdiena, 19 novembris 2019 00:50

IMG 7979 214.novembrī Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei Aigai PAIKENAI pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu "Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā".

Aigas Paikenas promocijas darba vadītāja ir LSPA Vadības un komunikācijas katedras vadītāja, asociētā profesore Dr. paed. Signe LUIKAdarba konsultante Studiju prorektore, profesore Dr. paed. Andra FERNĀTE.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Lietuvas Mikolas Romeris universitātes Vadības un stratēģiskās vadības institūta profesore Dr. sc. econ. Vilma CINGIENE, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docents, Dr. paed. Aivars KAUPUŽS un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore, Dr. paed. Žermēna VAZNE.

Ar promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai veselības un sporta zinātnes nozares sporta teorijas un vēstures apakšnozarē var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājaslapā.

Dr. paed. Aigas PAIKENAS darbā novērtēta augstu sasniegumu sporta politikas īstenošana valstī un tās ietekme uz Latvijas sportistu panākumiem, kā arī izstrādāts panākumus sekmējošs augstu sasniegumu sporta vadības modelis un rekomendācijas tā īstenošanai.

Līdz šim augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā ir maz pētīta un aprakstīta.

Promocijas darbā pievērsta uzmanība Latvijas sporta vadības sistēmas vēsturiskajai attīstībai un veikts detalizēts mūsdienu sporta nozares tiesiskā regulējuma apskats. Pētījums sniedz Latvijas sporta nozarei būtiskāko makroekonomisko rādītāju raksturojumu laika posmā no 2010. līdz 2017.gadam.

Pētījumā noskaidrots trīs respondentu grupu – atzīto sporta federāciju vadības pārstāvju, sertificēto sporta speciālistu un augstu sasniegumu sportistu viedoklis, nosakot arī katras respondentu grupas minētos būtiskākos sportistu panākumus sekmējošus faktorus.

Panākumus sekmējošs augstu sasniegumu sporta vadības modelis ir šā brīža situācijas konstatējums Latvijā un rekomendācijas izstrādātas, apkopojot esošās problēmas sporta nozarē, augstu sasniegumu sporta vadībā. Gan modeļa faktoros, gan to secībā un rekomendācijās iespējams veikt izmaiņas, notiekot izmaiņām valsts sporta politikā.

Aiga PAIKENA (iepriekš – Dombrovska) ir Akadēmijas lektore un Latvijas Treneru tālākizglītības centra direktore.

Informāciju apkopoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv