LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023

NOSLĒDZIES PĒDĒJAIS NO AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENCES PILNVEIDES PASĀKUMIEM PROJEKTĀ

Drukāt

Atskaites periodā projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” vadības un īstenošanas personāls organizēja profesionālās angļu valodas pēdējo mācību ciklu un docētāju noslēguma pārbaudījumus, kā arī turpināja sniegt atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai un kārtoja projekta lietvedību, kā arī īstenoja saziņu ar akadēmisko personālu par saistību izpildi projektā.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ PIESAISTĪTĀ VIESLEKTORE GATAVOJAS PROMOCIJAS DARBA PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAI

Drukāt

Projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” vadības un īstenošanas personāls veica atskaitīšanos uzraugošajai iestādei par līdzšinējo projekta īstenošanas gaitu, noslēdza kārtējo profesionālās angļu valodas mācību ciklu un turpina organizēt atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA IEGĀJUSI NOSLĒGUMA FĀZĒ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logoProjekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” ietvaros vadības un īstenošanas personāls šajā atskaites periodā koncentrējās uz svešvalodas kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu, kā arī organizēja atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ PABEIGTA PĒDĒJĀ STAŽIERA ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANA

Drukāt

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Nr.8.2.2.0/18/A/023

31.01.2022.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” ietvaros vadības un īstenošanas personāls šajā atskaites periodā koncentrējās uz atbalsta pasākumu organizēšanu un kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu, kā arī organizēja atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ UZSĀKTA PĒDĒJĀ STAŽIERA ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANA

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” īstenošanā atskaites periodā lielākais uzsvars tika likts uz atbalsta pasākumu organizēšanu un kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu.

Lasīt tālāk...
 

LSPA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS IR SOLI TUVĀK REZULTATĪVĀ RĀDĪTĀJA IZPILDEI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” ietvaros atskaites periodā veica darbības, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus. Īpaši priecīgs notikums ir Alīnas Kurmeļevas zinātniskā grāda iegūšana un kļūšana par pilntiesīgu augstskolas mācībspēku.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ LIELĀKS AKCENTS VĒRSTS UZ CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” ietvaros atskaites periodā aktīvāk plānoja šajā gadā veicamos darbus, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ REALIZĒTIE ATBALSTA PASĀKUMI IEGĀJUŠI MĒRENĀ IZPILDES FĀZĒ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) īstenotais projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “LSPA akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” īstenots atbilstoši izstrādātajam plānam, lai gan piedzīvojis nelielas korekcijas. Akadēmija uz laiku atcēlusi stažēšanās pie komersanta atbalsta pasākuma īstenošanu saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ieviestajiem ierobežojumiem izglītības un veselības sektoros, kuru mērķis ir samazināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 saslimstības pieaugumu.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ IESAISTĪTĀ LSPA VIESLEKTORE ALĪNA KURMEĻEVA PRIEKŠAIZSTĀVĒJUSI PROMOCIJAS DARBU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

LSPA turpina īstenot projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā”, kas paredz jaunu docētāju piesaistīšanu un esošā akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un profesionālo iemaņu attīstību. 28. septembrī projektā iesaistītā LSPA vieslektores Alīna Kurmeļeva priekšaizstāvēja promocijas darbu “Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā”. Darba mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu vecāku kompetences pilnveides modeli zīdaiņu peldināšanā.

Lasīt tālāk...
 

NOSLĒDZIES PIRMAIS POSMS STAŽĒŠANĀS ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logoPavasara semestrī projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā“ īstenošanā lielākais izaicinājums bija attālinātā mācību procesa nodrošināšana pasniedzēju tālākizglītībā un kompetences pilnveidē.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv