Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 29.augustā

Drukāt

1. Akadēmiskā personāla amatos uz 6 gadiem ievēlēti: Vadības kat.vad. B.Luika, Vingrošanas kat.vad. L.Žiļinskis, Teorijas kat. docente I.Bula-Biteniece, Teorijas kat. docente A.Gulbe, Vadības kat. docente I.Rudzinska, Vingrošanas kat. lektore S.Aņisimova, Slēpošanas kat. lektore L.Indriksone, Sporta medicīnas kat. lektore Z.Galeja, Sporta spēļu kat. lektors R.Līcis, Anatomijas kat. asistente L.Ozoliņa.

2. Senāts nolēma izsludināt Papildus uzņemšanu LSPA Doktorantūrā un Maģistrantūrā 2011./12.ak.g.

3. Apstiprināti LSPA Sporta nozares Bibliotēkas noteikumi un attīstības stratēģija

Pielikumā

4. Senāts nolēma piešķirt nosaukumu ”LSPA Goda biedrs” bijušajam rektoram Nikolajam Neļgam un personāldaļas inspektorei Rutai Pētersonei; piešķirt goda nosaukumu ”Emeritus profesors” profesoriem Aino Kuzņecovai, Ilgvaram Forandam un Uldim Grāvītim.

5. Rektors prof. J.Žīdens informēja par akadēmijas darbinieku algām.

6. Rektors prof. J.Žīdens informēja par viesdocētāju pieņemšanu 2011./2012.ak.g.

7. LSPA Sporta zinātnes Promocijas padomes sastāvā uz 3 gadiem iekļauti LZP apstiprinātie eksperti Dr.paed. prof. Leonīds Čupriks, Ph.D. asoc.prof. Arūnas Emeljanovas (Lietuva), Dr.paed. asoc.prof. Andra Fernāte, Ph.D. asoc.prof. Andre Koka (Igaunija), Dr.paed. prof. Rasma Jansone (uz 1 gadu).

8. Rektors prof. J.Žīdens informēja par gatavošanos LSPA 90 gadu jubilejai.

 
18 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv