Uz sākumu Jaunumi Pētniecība

Pētniecība

Studentu 64 zinātniskā konference

Drukāt

LSPA 64. STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

LSPA2012-afisa1_small1. Studentu zinātniskās konferences mērķis ir sagatavot vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaņas, prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.
2. LSPA 64.Studentu zinātniskā konference notiks 05.04.2012. plkst. 12:00 – 15:00 LSPA konferenču zālē LSPA Zinātnes dienas ietvaros.
3. LSPA katedras studentu zinātniskajai konferencei ir tiesīgas izvirzīt divus dalībniekus – bakalaura un profesionālo studiju programmas dienas un neklātienes nodaļas studentus, viens dalībnieks tiek izvirzīts referāta nolasīšanai, otrs stenda referāta prezentācijai. Ja pieteikto dalībnieku skaits nav astoņi katrā no konferences sadaļām, tad LSPA 64.Studentu zinātniskās konferences rīcības komitejai ir tiesības atļaut ziņot studentiem, kuru katedru pieteikto dalībnieku skaits pārsniedz divus.
LSPA 64.Studentu zinātniskā konferencē ir tiesīgi piedalīties citu Latvijas Republikas augstskolu studenti.
4. Studentu zinātniskās konferences referātu nosaukumus ar autora un darba vadītāja vārdu, uzvārdu, anotāciju (elektroniskā veidā) iesniegt līdz 02.04.2012. LSPA 64.Studentu zinātniskās konferences rīcības komitejas sekretāram Krišjānim Kuplim, tālr. 26496936, tālr. Vieglatlētikas katedrā: 346, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Pieteikuma veidlapa atrodama LSPA mājas lapā: www.lspa.lv  (spiest uz saites)
5. Studentu zinātniskās konferences darba kārtība:
12:00 – 13:30 referentu ziņojumi
13:30 – 14:15 stenda referātu apskate un īss autoru ziņojums
14:25 – 14:45 rezultātu apkopojums un referātu autoru prēmēšana

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darbu aizstāvēšana 2012.gada 17.janvārī

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas    padomes     atklātā    sēdē    2012.gada    17.janvārī
Māris LESČINSKIS aizstāvēja promocijas darbu „Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācija svarbumbu sportā” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 13,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas    padomes     atklātā    sēdē    2012.gada    17.janvārī
Uģis Ciematnieks aizstāvēja promocijas darbu „Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm”  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 11,  pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.GADA 14.FEBRUĀRĪ

Drukāt

2012.gada 14.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Ingrīda SMUKĀ   
aizstāvēs promocijas darbu  
„Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

1. Krzystof PIECH, Ph.D., asoc.profesors (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija),   
2. Ausma ŠPONA, Dr.habil.paed., profesore (RPIVA),
3. Daina LIEĢENIECE, Dr.habil.paed., profesore  (Liepājas Universitāte).

2012.gada 14.februārī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Sergejs SAULĪTE
aizstāvēs promocijas darbu  
„Tekvondistu  speciālā  ātruma un tehniskās  sagatavotības
pilnveide un kontrole”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :
1. Jerzy SADOWSKI, Dr.hab., profesors AWF, Varšavas Fiziskās kultūras akadēmija (Polija)
2. Aldona HOMIČA, Dr.paed., docente (Valsts Policijas koledža, Latvija)
3. Agita ĀBELE, Dr.paed, profesore  (LSPA).

2012.gada 21.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Luize VENTASKRASTA
aizstāvēs promocijas darbu  
„Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas skolēniem”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :
1. Artur LITWINIUK, Dr. asoc.prof. (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija).    
2. Valdis FOLKMANIS, Dr.med., profesors (Latvijas Universitāte).
3. Rasma JANSONE, Dr.paed., profesore  (LSPA).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.gada 17.janvārī

Drukāt

2012.gada 17.janvārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

Uģis CIEMATNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm”.

 

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

 

1. Toivo JÜRIMÄE, Ph.D., professor (University    of Tartu, Igaunija)

2. Ženija ROJA, Dr.med., asoc.profesore (Latvijas Universitāte)

3. Jānis LANKA, Dr.paed, profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.gada 17.janvārī

Drukāt

2012.gada 17.janvārī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

Māris LESČINSKIS

aizstāvēs promocijas darbu Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācija svarbumbu sportā”.

 

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

1. Siarhei BOICHANKA, Dr.hab.paed., profesors (University of Szczecin, Polija)

2. Gundega KNIPŠE, Dr.med., profesore (LU)

3. Andris RUDZĪTIS, Dr.paed, profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2011.gada 13.decembrī

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 13.decembrī Inga Liepiņa aizstāvēja promocijas darbu „Līdzsvara spēju sekmēšana sporta kāpējiem” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 13.decembrī Aivars Kaupužs aizstāvēja promocijas darbu „Fiziskās aktivitātes veselības veicināšanai 60 – 75 gadus veciem cilvēkiem” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2011.gada 13.decembrī

Drukāt

2011.gada 13.decembrī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

Inga LIEPIŅA

aizstāvēs promocijas darbu

„Līdzsvara spēju sekmēšana sporta kāpējiem”

 

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

 

1. Arunas EMELJANOVAS, Ph.D., asoc.profesors (Lithuanian Academie of Physical Education), LSPA Promocijas padomes loceklis.

2. Līga PLAKANE, Dr.biol., docente (Latvijas Universitāte).

3. Ivars MUZIS, Dr.paed., profesors (RPIVA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

Lasīt tālāk...
 

Kopsavilkums par III Pasaules latviešu zinātnieku kongresa sekciju „Inovācijas sporta zinātnē”

Drukāt

Kongresa sekcijas „Inovācijas sporta zinātnē” darbs 8 stundu garumā norisinājās 25.oktobrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un šajā laikā ar referātiem uzstājās 16 kongresa dalībnieki. Galvenie tematiskie virzieni – sporta izglītība, augstu sasniegumu sports un rekreācija.

Ievadā prof. Uldis Grāvītis sniedza ieskatu par sporta zinātni I un II Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu ietvaros. Kongresa dalībnieku klausītāju vidū bija dalībnieki no citām augstskolām, kā arī dažādu nozaru interesenti.

Lasīt tālāk...
 
34 lapa no 37
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv