Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes Papildināts 14.06.2024. VAR PIETEIKTIES RSU UN LSPA DOKTORANTŪRAS GRANTU PIETEIKUMU ATLASES KONKURSAM
Papildināts 14.06.2024. VAR PIETEIKTIES RSU UN LSPA DOKTORANTŪRAS GRANTU PIETEIKUMU ATLASES KONKURSAM Drukāt
Piektdiena, 14 jūnijs 2024 13:28

Pieteiksanas 2024Izsludināts Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas Doktorantūras grantu pieteikumu atlases konkurss Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija ietvaros.

SVARĪGI! Mainīts nosacījums, ka Doktorantūras grants netiek piešķirts doktorantiem, kuri saņēmuši finansējumu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās pirmās, otrās un trešās kārtas projektos RSU, LSPA vai citās augstākās izglītības institūcijās. Tas nozīmē, ka šim grantam drīkst pieteikties arī tie doktoranti, kuri piedalījušies SAM 8.2.2. projektos un izpildījuši projekta pieteikumā plānotos darbus.

Pieteikumos tiks vērtēts SAM 8.2.2. projektā paveiktais, un Doktorantūras grantā plānotās aktivitātes drīkst būt savstarpēji papildinošas un secīgas. Netiek finansētas vienas un tās pašas darbības vai iepriekšējā ES fondu projektā neizpildītās saistības, un finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par dubultā finansējuma riska novēršanu.

Doktorantūras grants ir konkursa kārtībā iegūstams finansējums doktoranta pētniecības veikšanai, kas saistīts ar doktorantūras studiju procesa, promocijas darba vai doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba sekmīgu izstrādi.

Doktorantūras grantam drīkst pieteikties RSU vai LSPA doktora studiju programmās studējošie un zinātnes doktora grāda pretendenti.

Prasības kandidātam:

 -  Doktoranti, kuri sekmīgi studē RSU vai LSPA akreditētās doktora studiju programmās pilna vai nepilna laika studijās, valsts budžeta vai maksas studiju vietās

 -  Zinātniskā grāda pretendenti (turpmāk – doktoranti), kuri sekmīgi absolvējuši RSU vai LSPA doktora studiju programmas teorētisko daļu, bet vēl nav aizstāvējuši promocijas darbu vai iesnieguši dokumentus promocijas darba apspriešanas organizēšanai RSU Doktorantūras nodaļā vai LSPA Promocijas padomē, un kuri 12 mēnešu laikā var sagatavot promocijas darbu un iesniegt dokumentus apspriešanas organizēšanai RSU Doktorantūras nodaļā vai LSPA Promocijas padomē.

Doktorantūras grantam var pieteikties doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, kuriem pēdējo trīs gadu laikā (2021.–2023.) ir publicēta vai ir saņemts žurnāla apstiprinājums par publikācijas pieņemšanu publicēšanai vismaz vienai pilna apjoma zinātniskai publikācijai par promocijas darba tēmu, kas indeksēta Doktorantūras granta īstenošanas un uzraudzības nolikuma pielikuma nr. 3 minētajās datu bāzēs.

Projekta doktorantūras grantu saņēmēju atlases nolikums

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 1. Pieteikums (nolikuma pielikums Nr.1)
 2. Detalizēts darba plāns 12 mēnešiem (nolikuma pielikums nr. 2), kurā doktorants un promocijas darba vadītājs/-i ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas patiesumu un pareizību, kā arī uzņemas atbildību par plāna izpildi Doktorantūras granta apstiprinājuma gadījumā
 3. CV kopā ar zinātnisko publikāciju sarakstu, norādot publikāciju nosaukumu, DOI un datubāzes nosaukumu, kurā tā citēta
 4. Vērtēšanas kritēriju tabula (nolikuma pielikums nr. 3) norādīto apliecinošo dokumentu kopijas; ja doktorants nodarbināts LSPA, tad iesniedz izziņu no LSPA kā apliecinājumu nodarbinātībai
 5. Tāme plānotajiem pētniecības izdevumiem (nolikuma pielikums nr. 4)
 6. Grāda pretendentiem ir jāiesniedz promocijas darba vadītāja apliecinājums par to, ka promocijas darba izstrādei nepieciešams 12 mēnešu periods (nolikuma pielikums nr. 5)
 7. Lai pieteiktos Doktorantūras granta konkursam, doktorants iesniedz uzskaitītos nolikuma pielikumus parakstītus papīra formātā RSU Attīstības un projektu departamentā Rīgā, Dārza ielā 5, vai elektroniskā formātā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot tos uz  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
 8. Informatīvās sanāksmes VIDEO pieejams šeit: 
  https://panopto.rsu.lv/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4fd132c7-a097-4046-8150-b18b0086c6d9
 9. Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Ja izdodas ātrāk paveikt darba uzdevumus un iespējams iesniegt promocijas darbu uz apspriešanu, teiksim, pēc 9–10 mēnešiem, kas notiek ar piešķirto finansējumu un darba algu? Vai finansēšana tiek pārtraukta?

  Ja izdodas darba uzdevumus paveikt ātrāk, tad darba līgums turpinās līdz 12 mēnešu termiņa noslēgumam. Darbi tiek turpināti saskaņā ar sagatavoto plānu un darba uzdevumu – iespējams turpināt saistīto pētniecību, darbu pie publikācijas, rezultātu izplatīšanu u. tml. Darba uzdevumā detalizēti jānorāda visu plānoto darbu apraksts.

  Vai pareizi saprotu, ka nevaru pieteikties, ja esmu piedalījusies projektā Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā  un studiju darbā?

  Nosacījums par šo ierobežojumu ir atcelts un doktoranti, kuri piedalījušies SAM 8.2.2. projektos, izpildījuši to, kas tika ierakstīts plānā, un atbilst šī nolikuma nosacījumiem, drīkst pieteikties Doktorantūras grantam.

  Katrs pieteikums un tā atbilstība Doktorantūras grantu īstenošanai tiks vērtēta individuāli, ņemot vērā plānoto, paveikto SAM 8.2.2. kārtās un šajā pieteikumā iesniegto.

  Vai plāns 12 mēnešiem ir no akadēmiskā gada sākuma?

  Ņemot vērā konkursa norisi, izvērtēšanu, Doktorantūras grantu darba līgumu sākuma datums būs 1.09.2024. līdz 31.08.2025., tāpēc plāns jāsagatavo šim laika periodam.

  Vai darba līgumi būtu pieejami pirms konkursa, lai izvērtētu, vai tie ir saistoši un kāds punkts tomēr neatturētu no dalības konkursā?

  Lai noformētu darba attiecības Doktorantūras grantā, tiks izmantota RSU darba līguma standarta forma, kas izstrādāta ņemot vērā Darba likumu. Visi saistītie granta īstenošanas noteikumi minēti nolikumā un tā pielikumos. Jautājumu gadījumā, lūgums rakstīt uz  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

  Darba plāns paredz norādīt studiju un pedagoģisko darbu. Ja esmu nodarbināta RSU akadēmiskajā amatā, tad kādā apjomā būtu jānorāda pedagoģiskais darbs granta ietvaros? Kā tas savienojams ar RSU pedagoģiskā darba uzskaiti?

  Ja tiek plānots studiju un pedagoģiskais darbs šā granta ietvaros, tad to ieraksta pieteikumā. Ja pedagoģiskais darbs tiek veikts pašreizējā RSU amatā, tad par to tiek maksāts no RSU budžeta, un par to pašu darbu nedrīkst maksāt arī no granta līdzekļiem. Finansējumam un uzdevumiem ir jābūt izsekojamiem un nodalāmiem katrā amatā. Ja pedagoģiskajā darbā, piemēram, tiek vadīta lekcija vai kurss, tad granta ietvaros drīkst plānot darbu lekcijai vai kādam citam kursam. Granta pieteikumā darbi jāplāno atbilstīgi tam, kas nepieciešams promocijas darba izstrādei, un tam, par ko vienojaties ar promocijas darbu vadītājiem.

  Pēc programmas vēl 24 mēneši atlikuši doktorantūras studijām, tātad, lai pieteiktos, jāapņemas gada laikā pabeigt divu gadu programmu?

  Nē. Doktoranti, kuri piesakās granta īstenošanai, kopā ar promocijas darbu vadītājiem ieplāno darbus promocijas darba izstrādei, saistītajai pētniecībai vai pedagoģisko darbu 12 mēnešu periodam, lai izmantotu laiku un pētniecībai pieejamo finansējumu promocijas darba izstrādei.

  Vai publikācijas LASE datubāzē ir atbilstīgas? (https://lasejournal.com/index.php/lase)

  LASE žurnāls tiek citēts ERIH+, taču attiecīgajā datubāzē ir jābūt citētai jūsu iesūtītajai publikācijai. Ir gadījumi, kad žurnāli tiek citēti, taču norādītā publikācija tajos nav atrodama.

  Ja man publikācija būs tikai vasaras beigās, es varu pieteikties uz grantu tagad?

  Pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena ir 29.07. Līdz tam datumam var iesniegt pieteikumu kopā ar publikāciju, ja tā jau ir publicēta, vai arī žurnāla atsūtītu apliecinājumu tam, ka jūsu publikācija ir pieņemta publicēšanai žurnālā.

 10. Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 
  RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija.

finanse es nacionalais attistibas plans

 

 

 

Santa Bartuševiča
Projektu vadītāja
Attīstības un projektu departaments
Rīgas Stradiņa universitāte

 

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv