INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 5.oktobrī Drukāt
Ceturtdiena, 02 novembris 2017 11:22

1.Studiju prorektore prof. A.Fernāte, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte, doktorantūras un maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2017.gadā. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un visiem Uzņemšanas komisijas  locekļiem.

2. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam visās   akreditētajās un licencētajās studiju programmās: studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju specializācijas virzienos „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam ārvalstniekiem: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813), profesionālā kvalifikācija – sporta veida treneris; profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); profesionālā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813).

3.Slēpošanas katedras docente Ingrīda SMUKĀ atskaitījās par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu. Uz veiktā zinātniska pētījuma bāzes izstrādāts mācību līdzeklis studentiem “Rekreācijas menedžments un mārketings”. Notiek teksta valodas korekcija, oktobra beigās grāmatas manuskripts tiks nodots tipogrāfijā.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3  «Par studentu kreditēšanu». 

5. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni  2017./2018.ak.gadam.

6.Apstiprināts semināru un starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2017./2018.ak.gadam.

7.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti grozījuminolikumā par studentu dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem.

9. Apstiprināti grozījuminolikumos : Par  noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (47813) profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (51813).

10.LSPA Padomnieku konventa sastāvā iekļauts LSPA (LVFKI) 1983.gada absolvents, LR Saeimas deputāts Aivars MEIJA.

11. LSPA Promocijas padomē iekļauta profesore Agita ĀBELE.

12. Izsludināts konkurss uz 3 profesoru amata vietām Teorijas,  Slēpošanas un  Sporta spēļu katedrās.

13. Ētikas lietu  komisijas sastāvāiekļauta 1.studiju gada studente Spīdola Martinsone.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv