INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 4.februārī Drukāt
Piektdiena, 12 februāris 2016 13:15

1. Zinātņu prorektors prof. J.Grants atskaitījās par akadēmijas zinātnisko darbību 2015.gadā, apkopoti LSPA mācībspēku un pētnieku zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2015.gadā. Pasākumi 2016.gadā: LSPA starptautiskā zinātniskā konference 21.-23.martā, Baltijas sporta zinātnes konference Kauņā 27. – 29.aprīlī, LSPA 95 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference 5.septembrī.
Apstiprināts Senāta lēmums Nr.7 “Par LSPA zinātnisko darbību 2015.gadā/pielikumā/.

2.  Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  diplomu izsniegšanu  Nepilna laika neklātienes studentiem, programmas prasības izpildījuši un diplomus izlaidumā 5.februārī saņems 5 Nepilna laika neklātienes un 2 Pilna laika klātienes profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” studenti. 

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte  informēja  par  diplomu izsniegšanu 2 absolventiem profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  “Veselības aprūpes speciālists sportā”  un  12 absolventiem  bakalaura programmā, no tiem  9 Nepilna laika neklātienē un  3 Pilna laika klātienē.

4. Senāts apstiprināja sagatavoto statistisko atskaiti par profesoru ievēlēšanu LSPA sporta zinātnes nozares profesoru padomē 2015.gadā iesniegšanai Augstākās Izglītības padomē.                   

5.  Apstiprināti grozījumi nolikumos : «Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību» - p.p. 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 un 2,65 un «Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību» - p.4.6.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv