INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 3.decembrī Drukāt
Trešdiena, 30 decembris 2015 11:01

1.Vadošā pētnieka amatāprojektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities), (vadītāja prof., projekta vadošā pētniece A.Kļaviņa) ievēlēta Zinta GALEJA. 

2.Saimniecības direktore V.Kursa informēja par  saimniecības darbu akadēmijā 2015.gadā. Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 Par Saimniecības daļas darbību 2015.gadā.”. Senāts nolēma: saimniecības daļai finanšu iespēju robežās nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem; kontrolēt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu apkopējām, ievērojot telpu atšķirīgu uzkopšanu.

3.Apstiprināti  Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu; Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas; Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības; Informātikas un biomehānikas katedru  nolikumi.

4.Apstiprināti  Studiju virzienu Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe pašnovērtējuma ziņojumi.

5.Studiju  prorektore  asoc.prof.  A.Fernāte informēja  par  Pasākumu  plāna augstākajā izglītībā un zinātnē izpildi 2015.gadā.

6.Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu.

7.Apstiprināts Nolikums par  studiju maksas atlaidēm LSPA.

8.Apstiprināts nolikums par noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722).

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv