INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 27.augustā un Profesoru padomes sēdi 2015.gada 26.augustā Drukāt
Piektdiena, 11 septembris 2015 11:19

Profesoru padomes sēdē par profesori ievēlēta Ilze AVOTIŅA, atkārtoti par profesori
ievēlēta Inese PONTAGA, par asociētajiem profesoriem ievēlēti Imants UPĪTIS
un Leonīds ŽIĻINSKIS.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :  

Daina KRAUKSTA par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un  rekreācijas
katedras vadītāju;    

Ieva  KUNDZIŅA par Anatomijas, fizioloģijas,  bioķīmijas un higiēnas katedras docenti;

Inta IMMERE par  Sporta un treniņu teorijas,  pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko
prakšu katedras
docenti;

Andris Pimenovs par  Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;   

Jānis RIMBENIEKS par Sporta spēļu katedras docentu;

Ludmila MALAHOVA par Vadības un kominikāciju zinātnes katedras docenti;

Sandra ŠKUTĀNE par Vieglatlētikas katedras docenti;

Intars NIKONOVS par  Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas 
katedras lektoru;

Normunds VĀRPA par   Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras lektoru;

Tatjana ĻISICINA par  Vieglatlētikas katedras lektori;

Karīna RODIONOVA  par  Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras asistenti;

Edgars BERNĀNS par  Informātikas un biomehānikas  katedras pētnieku. 

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2014./2015.akad.gada  pavasara
sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/.
Apstiprināts Senāta lēmums
Nr. 1
”Pavasara sesijas rezultātu  izvērtējums 2014./2015.akad.g.”.

3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis
informēja  par LSPA absolventu aptauju 2015.gadā.

4. Apstiprināta  LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) jaunā
forma un tās saturs atbilstoši Europass  prasībām /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA katedras nolikums.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības
programmas «Sporta zinātne » absolventi A.Holodnovu
.

7. 2015./2016.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: Informātikas katedrā viesprofesori
J.DRAVNIEKS, E.POPOVS, Slēpošanas katedrā asociētā viesprofesore L.SAIVA,
Vieglatlētikas katedrā viesdocenti V.MACKARS un M.GAILIS, Sporta spēļu katedrā
viesdocenti D.KREPŠA un V.LAPIŅŠ, viesasistents K.SLAIDIŅŠ, Vadības un komunikācijas
zinātņu katedrā vieslektore K.GORBUNOVA, pētniece I.BUDVIĶE, Vingrošanas katedrā
asociētais viesprofesors V.DEMČENKO, viesdocente Ļ.MAĻARENKO, viesasistenti
D.DANNE, D.SAVČENKO, D.MAKAROVA, Smagatlētikas katedrā vieslektors J.GLAZKOVS,
Sporta medicīnas katedrā viesasistents A.ŠNĒVELIS,  Sporta zinātnes daļā  vadošie
pētnieki V.KRAUKSTS, I.BULA-BITENIECE,  pētniece I.SPĪĶE.

8. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas  2015./2016.ak.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv