INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 18.jūnijā Drukāt
Piektdiena, 17 jūlijs 2015 08:26

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2015.gada absolventiem. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā „Sporta zinātne” ir 89 absolventi pilna laika klātienē un 3 nepilna laika neklātienē. Kvalifikācijas:  77 vecākie sporta veidu treneri, 39 sporta skolotāji, 52 vadītāji sporta jomā, 10 rekreācijas speciālisti. 37 absolventi profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.39 absolventi 1.līmeņa augstākajā profesionālajā studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu absolventiem.

2. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.13 «Par imatrikulāciju studijām 2015./2016.ak.gadā».

3. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.14 «Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā».

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.15 «Par maksas pakalpojumu noteikšanu».

5. Senāts atbalstīja akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu  prof. R.Jansonei kolektīvās monogrāfijas uzrakstīšanai, no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.decembrim.

6. Veikti grozījumi Nolikumos un Kārtībās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos: Nolikums par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu    profesionālajā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne», Nolikums  par  kursa  darba  izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā  bakalaura  studiju  programmā „Fizioterapija”,  Bakalaura  darba  temata  un  plāna apstiprināšanas  kārtība, Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne (47813), Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sportā» (47722), Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības  programmā «Sporta zinātne»  (51813).

Grozījumi attiecināmi uz studiju procesu sākot no  2015./2016.akad.gada.

Veikti grozījumi LSPA Studiju domes  nolikumā un Nolikumā par studiju programmu komisiju.

7. Senāts atbalstīja goda nosaukuma Emeritus profesors piešķiršanu profesoram, ilggadējam Augstskolas dekānam A.Lielvārdampar īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā un ilggadēju darbu akadēmijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv