INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 9.aprīlī Drukāt
Piektdiena, 17 aprīlis 2015 15:25

1. Vadošā pētnieka amatā projektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities) ievēlēta profesore Aija Kļaviņa, zinātniskā asistenta amatā - viesasistente Karīna Rodionova

2. Aktualizēta  LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.gadiem /pielikumā/. Katedrām lūgums iesniegt priekšlikumus un papildinājumus LSPA attīstības stratēģijai. 30.aprīlī tā vēlreiz tiks izskatīta Studiju domē un tad virzīta apstiprināšanai senāta sēdē.

3. Maģistrantūras  un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2014./2015.akadēmiskā gadā. 16.martā Kvalifikācijas komisija pieņēma lēmumu par attiecīgo kvalifikāciju piešķiršanu 19 Maģistrantūras beidzējiem.

4. Apstiprināti Senāta sēžu darba plāns 2015./2016.ak.gadam un LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 ”Par studiju maksas noteikšanu  2015./2016.ak.g.

6.   Apstiprināta LSPA struktūra.

7. Dažādi

* Senāta   priekšsēdētājs   prof.  U.Grāvītis informēja  par   LSPA   Konventa   sēdi un tajā pieņemto rezolūciju

* Rektors prof. J.Žīdens informēja par KPFI siltināšanas projekta noslēgumu un izteica pateicību Saimniecības direktorei V.Kursai, kura koordinēja darbu no akadēmijas puses.

Ir iecere veidot jaunu funkcionālās diagnostikas  laboratoriju.

Tiek gaidīti priekšlikumi no katedrām par vasarā veicamajiem remontdarbiem.

           

* Saimniecības direktore V.Kursa informēja par akadēmijas talku, kura notiks 21.aprīlī plkst. 13.30.  

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv