Promocijas darbi Drukāt
Piektdiena, 20 septembris 2013 21:06

GUNDEGA ULME

EDGARS BERNĀNS

BEHNAM BOOBANI

GERMANS JAKUBOVSKIS

ALEKSANDRS ASTAFIČEVS

MĀRTIŅŠ VEISPALS

EINĀRS PIMENOVS 

VALTERS ĀBOLIŅŠ

NORMUNDS VĀRPA

AGRIS LIEPA

KATRĪNA VOLGEMUTE

ALĪNA KURMEĻEVA 

AIGA PAIKENA

 

ALEKSANDRA ČUPRIKA

 

HELĒNA VECENĀNE

 

ZINTA GALEJA

  

LILITA VOITKEVIČA

 

IEVA KUNDZIŅA

 

RENĀRS LĪCIS

 

ANNA ZUŠA 

 

ALĪNA KĻONOVA

 

ANDRIS MOLOTANOVS

  

KALVIS CIEKURS

  

MONTA JAKOVĻEVA

  

SIGNE LUIKA

  

INGRĪDA SMUKĀ

 

SERGEJS SAULĪTE

 

LUĪZE VENTAKRASTA

 

UĢIS CIEMATNIEKS

 

MĀRIS LESČINSKIS

 

AIVARS KAUPUŽS

 

INGA LIEPIŅA

 

INTA BULA-BITENIECE

 

VITA MIKITANOVA

 

ŽERMĒNA VAZNE

2009.gada 15.decembrī Promocijas darbu „Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem” aizstāvēja Teorijas katedras docente Žermēna VAZNE un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.Darba vadītājs: Dr.paed. prof. A.Rudzītis.
Darba konsultante: Dr.psych. K.MārtinsonePromocijas darba recenzenti:
Dr.paed., profesors Romualdas MALINAUSKAS
(Lithuanian Academie of Physical Education);
Dr.paed., profesore Alīda SAMUSĒVIČA (Liepājas Universitāte);
Dr.paed., profesors Juris GRANTS (LSPA).

 

ALDONA HOMIČA

2009.gada 30.jūnijā LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Aldona HOMIČA aizstāvēja promocijas darbu „Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas  studentiem”  un  ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par–8, pret–nav, nederīgu biļetenu navDarba vadītāja: LSPA profesore, Dr.paed. Rasma JANSONE.
Konsultanti: LSPA docente, Dr.paed. Andra FERNĀTE,
RTU asociētā profesore, Dr.paed. Tamāra ŠKOĻŅIKOVA.Promocijas padomes noteiktie recenzenti:
Finmark University College (HIF) asoc.profesors,
Dr.phil. Herbert ZOGLOWEK  (Norvēģija), 
DPU profesors, Dr.hab.psych., Dr.hab.paed. Aleksejs VOROBJOVS,
LSPA profesors, Dr.paed.  Juris GRANTS.

 

IVARS KRAVALIS

2009.gada 3.jūlijā Promocijas darbu  „Studentu vispusīgās fiziskās sagatavošanas pilnveide dienestam policijā” aizstāvēja Ivars Kravalis  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 8,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav;Darba vadītājs: Dr.paed. prof. J.Grants.Promocijas darba  recenzenti:
1. Algirdas Čepulenas, Lithuanian Academy of Physical Education
(Kaunas) prof., Dr.h.paed.   
2. Ausma Špona,  RPIVA prof., Dr.h.paed.
3. Leonīds Čupriks, LSPA prof., Dr.paed.

 

UNA VESETA

2009.gada 3.jūlijā  Promocijas darbu „Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte sportā” aizstāvēja  Una Veseta  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu  sporta zinātnē sporta teorijas  un vēstures apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 7,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.Darba vadītājs: asoc.prof. A.Paeglītis.Promocijas darba  recenzenti :
1. Mati Pāāsuke, Tartu univesitātes prof., PhD.   
2. Jānis Vētra,  RSU prof., Dr.h.med.
3. Uldis Grāvītis LSPA prof., Dr.paed.

 

ANTRA GULBE

Darba vadītājs: Dr. paed., prof. Rasma Jansone

Darba konsultante: Dr.paed., doc. Andra Fernāte

 


Ar promocijas darbiem var iepazīties LSPA bibliotēkā un mājaslapā lspa.lv.

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv