INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 7.martā Drukāt
Ceturtdiena, 04 aprīlis 2013 09:33

1. Informātikas katedras vadītājs prof. J.Lanka atskaitījās par katedras darbu no 2008./2009. līdz 2012./2013.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 «Par Informātikas un biomehānikas katedras darbu no 2008./2009. līdz  2012./2013.ak.gadam», kurā katedras darbs novērtēts kā apmierinošs. Katedrai jāturpina darbs pie jaunu docētāju sagatavošanas, pie datorizētas  studiju kursu un zināšanu vērtēšanas programmu un metodisko materiālu izstrādes, kā  arī jāpaplašina Tālmācības centra darbība, iesaistot citu katedru mācībspēkus.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par ziemas  sesijas izvērtējumu, par LSPA studējošiem uz 01.03.2013 pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 «Par LSPA studējošiem 01.03.2013  2013./2013.ak.gadā». Studiju departamentam jāturpina darba pilnveidošana ar studējošiem, panākot savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu un līgumsaistību izpildi; Studiju Departamenta vadītājam kopā ar katedrām regulāri jāapspriež studiju procesa organizāciju un tās pilnveidošanu;  jāizstrādā Nolikumu par studiju atsākšanu vēlākos studiju posmos.

3. Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par 2013.gada Maģistrantūras absolventiem.  Maģistrantūru absolvē 16 cilvēki : 10 sporta veidu vecākajie treneri,  4 vadītāji sporta jomā un 2 rekreācijas speciālisti.

4. Doktorantūras programmas vadītājs prof. J.Grants informēja par 2013.gada Doktorantūras absolventiem. Doktorantūru absolvē 3 cilvēki, apstiprināts Senāta lēmums Nr. 18.

5. Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par studiju pārtraukšanas un atsākšanas kārtību LSPA.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 «Par izmaiņām LSPA normatīvajos dokumentos» sakarā ar Profesionālās pilnveides un mūzizglītības centra nosaukuma maiņu. Apstiprināts Profesionālās  pilnveides  un mūžizglītības centra nolikums.  Apstiprināta Instrukcija par profesionālās pilnveides apliecību izsniegšanas kārtību LSPA.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv