LSPA

Promocijas darbiPromocijas darbi

Drukāt

 

 

ALEKSANDRA ČUPRIKA

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

HELĒNA VECENĀNE

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

ZINTA GALEJA

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

  

LILITA VOITKEVIČA

 Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

IEVA KUNDZIŅA

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

RENĀRS LĪCIS

 
Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

ANNA ZUŠA 

 
Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

ALĪNA KĻONOVA

 

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums latv. val. (PDF)

Kopsavilkums angļu val. (PDF)

 

ANDRIS MOLOTANOVS

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 


KALVIS CIEKURS

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 


MONTA JAKOVĻEVA

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 


SIGNE LUIKA

Promocijas darbs (pdf)

Kopsavilkums (pdf)

 


INGRĪDA SMUKĀ

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


SERGEJS SAULĪTE

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


LUĪZE VENTAKRASTA

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


UĢIS CIEMATNIEKS

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


MĀRIS LESČINSKIS

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


AIVARS KAUPUŽS

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


INGA LIEPIŅA

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


INTA BULA-BITENIECE

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba pielikumi (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


VITA MIKITANOVA

Promocijas darbs (pdf)

Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


ŽERMĒNA VAZNE

2009.gada 15.decembrī Promocijas darbu „Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem” aizstāvēja Teorijas katedras docente Žermēna VAZNE un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.Darba vadītājs: Dr.paed. prof. A.Rudzītis.
Darba konsultante: Dr.psych. K.MārtinsonePromocijas darba recenzenti:
Dr.paed., profesors Romualdas MALINAUSKAS
(Lithuanian Academie of Physical Education);
Dr.paed., profesore Alīda SAMUSĒVIČA (Liepājas Universitāte);
Dr.paed., profesors Juris GRANTS (LSPA).Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


ALDONA HOMIČA

2009.gada 30.jūnijā LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Aldona HOMIČA aizstāvēja promocijas darbu „Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas  studentiem”  un  ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par–8, pret–nav, nederīgu biļetenu navDarba vadītāja: LSPA profesore, Dr.paed. Rasma JANSONE.
Konsultanti: LSPA docente, Dr.paed. Andra FERNĀTE,
RTU asociētā profesore, Dr.paed. Tamāra ŠKOĻŅIKOVA.Promocijas padomes noteiktie recenzenti:
Finmark University College (HIF) asoc.profesors,
Dr.phil. Herbert ZOGLOWEK  (Norvēģija), 
DPU profesors, Dr.hab.psych., Dr.hab.paed. Aleksejs VOROBJOVS,
LSPA profesors, Dr.paed.  Juris GRANTS.Promocijas darba 1. daļa (pdf)
Promocijas darba 2. daļa (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 


IVARS KRAVALIS

2009.gada 3.jūlijā Promocijas darbu  „Studentu vispusīgās fiziskās sagatavošanas pilnveide dienestam policijā” aizstāvēja Ivars Kravalis  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 8,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav;Darba vadītājs: Dr.paed. prof. J.Grants.Promocijas darba  recenzenti:
1. Algirdas Čepulenas, Lithuanian Academy of Physical Education
(Kaunas) prof., Dr.h.paed.   
2. Ausma Špona,  RPIVA prof., Dr.h.paed.
3. Leonīds Čupriks, LSPA prof., Dr.paed.Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums LAT (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums ENG (pdf) 

 


UNA VESETA

2009.gada 3.jūlijā  Promocijas darbu „Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte sportā” aizstāvēja  Una Veseta  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu  sporta zinātnē sporta teorijas  un vēstures apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 7,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.Darba vadītājs: asoc.prof. A.Paeglītis.Promocijas darba  recenzenti :
1. Mati Pāāsuke, Tartu univesitātes prof., PhD.   
2. Jānis Vētra,  RSU prof., Dr.h.med.
3. Uldis Grāvītis LSPA prof., Dr.paed.Promocijas darbs  (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf) 

 


ANTRA GULBE

Darba vadītājs: Dr. paed., prof. Rasma Jansone

Darba konsultante: Dr.paed., doc. Andra FernātePromocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)Ar promocijas darbu var iepazīties arī LSPA bibliotēkā.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv