LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 31.augustā DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Ceturtdiena, 24 augusts 2017 00:00

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis 
        2017.gada 28.augustā 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Peldēšanas kat.vad. (I.Upītis)

Vadības kat.vad. (S.Luika)

Vieglatlētikas kat.vad. (I.Avotiņa)

Smagatlētikas kat. docente (A.Čuprika)

Vingrošanas kat. lektore (S.Aņisimova)

Vingrošanas kat. lektors (D.Danne)

Vingrošanas kat. asistents  (D.Savčenko)

Sporta spēļu kat. Asistents (K.Slaidiņš)

Vadošais pētnieks (I.Bula-Biteniece)

Vadošais pētnieks (I.Dravniece)

Pētnieks (K.Gorbunova)

Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs doc. S.SAULITE

Studiju prorektore prof. A.FERNATE

Attiecīgo KATEDRU VADITAJI

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

Amatu

pretendenti

 

2.

11.30

Par studiju procesu 2017./2018.ak.g.

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

11.40

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2016./2017.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

12.00

Reģistrācijas nolikums studijām 2017./2018.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

5.

12.10

LSPA Sporta nozares bibliotēkas un sporta informācijas centra gatavība akreditācijai 

Bibliotēkas vad.

M.ZAĻŪKSNE

   

6.

12.20

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vad.

Prof. U.GRAVITIS 

   

7.

12.30

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

8.

12.40

Grozījumi nolikumos saistībā ar vēlēšanām (akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikums,  Profesoru padomes nolikums,  Struktūrvienību vadītāju amatu nolikums)

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

9.

13.00

Dažādi

Izdevniecības komisijas sastāva apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2017.gada 31.augustā  plkst. 11.00  LSPA  Senāta sēžu zālē. 
Senāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv