ERASMUS STUDIJAS Drukāt
Otrdiena, 17 jūnijs 2014 11:09

500px-Erasmus logo.svg

Erasmus ir viena no populārākajām studentu apmaiņas programmām Eiropā. Tās mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības valstu studentu apmaiņu, veicinot augstskolu attīstību vienotā Eiropas kontekstā.

erasmus

 

ERASMUS STIPENDIJAS

Erasmus programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar studijām ārzemēs saistītās izmaksas.

Erasmus programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas un, nemaksājot studiju maksu, pavadīt oficiāli atzītu studiju laiku ārzemju partneraugstskolās.

Studentu mobilitāte – studiju un prakses periods ārvalstīs (studiju periods var iekļaut arī prakses periodu).

Studiju periodam ārvalstīs ir jābūt daļai no studenta studiju programmas nosūtošajā augstskolā. Studiju mobilitāti var īstenot visu ciklu programmās. Periods – 3-12 mēneši

Studiju prakse ārvalstīs tiek atbakstīta visu ciklu programmās

Studiju prakses periods – 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc studenta studiju programmas beigšanas (Šī aktivitāte iekļauj arī asistentūras jaunajiem pedagogiem)

Iespēju robežās studiju praksei ir jābūt iekļautai studiju programmā

Viens students var īstenot mobilitāti kopā 12 mēnešus katrā studiju ciklā, kā arī LLP programmas mobilitātes dalībnieki var piedalīties Erasmus+ mobilitāte aktivitātēs

● Studentam, kurš piedalās Erasmus+ mobilitātē, ir jābūt reģistrētam AIIE, studijās dodoties sākot no 2.akadēmiskā gada. Uz dalību praksē šis ierobežojums neattiecas

Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka tā sniedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studentam pašam savlaicīgi jārūpējas par papildu finansējuma nodrošināšanu.

Stipendijas apjoms ir atkarīgs no augstskolai piešķirtā Erasmus finansējuma apjoma un plānotā izbraucošo studentu skaita. Nosakot konkrēto stipendijas apjomu katram programmas dalībniekam, tiek ņemts vērā arī attiecīgās valsts dzīves dārdzības līmenis.

ECTS

ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System) – ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās valstīs (augstskolās), kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas.ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un tas nozīmē, ka ārzemēs apgūtie priekšmeti aizstāj tādus vai līdzīgus priekšmetus LSPA studiju programmā.

Pirms aizbraukšanas tiek noslēgts trīspusējs mācību līgums (Learning Agreement), kuru paraksta students, LSPA un ārzemju augstskola un kurā norādīti studiju kursi, kā arī iegūstamais kredītpunktu skaits. Par visiem sekmīgi pabeigtajiem kursiem ārzemēs studenti saņem oficiālu atzīmju izrakstu no augstskolas (Transcript of Records), kura studentu uzņēmusi, norādot kursu nosaukumus, vērtējumu un kredītpunktu skaitu katrā no tiem.

LSPA ir ECTS koordinators, kurš konsultē studentus studiju posma plānošanā ārzemju augstskolā, kopā ar studiju departamenta vadītāju, maģistrantūras un doktorantūras vadītāju apstiprina sastādīto studiju programmu.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

Lai piedalītosErasmusprogrammā, studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās, labas angļu, vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

KAS JĀDARA, LAI PIEDALĪTOS«ERASMUS» PROGRAMMĀ?

LSPA mājas lapā ir redzamas visas mūsu partneraugstskolas. Izvēlieties studiju vietu ārzemēs un programmu atbilstoši jūsu pašreizējam studiju virzienam.

Izvēloties mācību priekšmetus, noskaidrojiet, vai tos māca jums zināmā svešvalodā. Šī informācija ir atrodama ārzemju augstskolas mājaslapā.

Aizpildiet LSPA Erasmus pieteikuma anketu, kuru kopā armotivācijas vēstuli, CV ,sekmju izrakstu (vai diploma pielikuma kopiju) par līdzšinējām studijām, studiju programmas vadītāja un specializācijas katedras rekomendācijuiesniedziet LSPA Erasmus koordinatoram prof. Uldim Švinkam (202.kab.) līdz 15.aprīlim rudens semestrim un 15.oktobrim pavasara semestrim.

Pēc dokumentu iesniegšanas sekos svešvalodas zināšanu pārbaude – intervija. Par intervijas laiku un vietu Jūs tiksiet informēti individuāli ar e-pasta palīdzību.

Izvērtējot Jūsu kandidatūru, ņems vērā gan Jūsu sekmes, gan svešvalodu zināšanas, kā arī Jūsu motivāciju studēt ārvalstīs un izvēlētās augstskolas pamatojumu.

Pirms došanās uz ārzemēm apmaiņas programmai nominētie studenti varēs konsultēties par stipendijas saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem, lai reģistrētos izraudzītajā augstskolā. Tad arī būs nepieciešams sastādīt studiju plānu (Learning agreement) un saskaņot to ar savas studiju programmas direktoru un kvalifikāciju vadītājiem

BijušoErasmusstudentu pieredze liecina, ka studijas ārzemēs ir vērtīgs ieguvums profesionālajā un personības izaugsmē. Tā ir lieliska iespēja popularizēt mūsu valsti un tās kultūru. Ārzemju augstskolā gūta pieredze ir arī pozitīvs faktors darba tirgū.

Termiņi

Dokumentu iesniegšanas termiņš – rudens semestrim 15.aprīlis, pavasara semestrim 10.oktobris!

Plašāka informācija pie LSPA Erasmus koordinatora prof. Ulda Švinka vai izglītības metodiķes Irīnas Aksjonovas (202.kab.).

 

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv