LSPA

Sēžu darba kārtībaLSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 4.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2019.gada 25.martā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta medicīnas katedras atskaite par darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam

Kat.vad. prof. V.LĀRINŠ

Kat.

kolektīvs

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

16.00

Studiju maksas apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.10

LSPA un Senāta darba plānu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

5.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 4.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālēSenāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2018./2019.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu

Izvērtējums

Studiju departamenta

Vad. Asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

2.

15.30

Anatomijas katedras atskaite par darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam

Kat.vad. prof. I.PONTAGA

Kat.

kolektīvs

+

3.

16.00

Par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu

Maģistrantūras un doktorantūras vad. T.NIKIFOROVA

   

4.

16.10

Dažādi

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.martā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA ĀRKĀRTAS SENĀTA SĒDES 2019.gada 28.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par grozījumiem plānos:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 2018.-2024. 

LSPA komunikācijas un publicitātes plāns 2018.-2024.

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.25

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 28.februārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

LSPA Prorektoru apstiprināšana,

Prorektoru amata nosaukumu maiņa

Rektors prof. J.GRANTS

   

2.

15.20

Par grozījumiem LSPA struktūrā

Rektors prof.

J.GRANTS

   

3.

15.40

Akadēmijas zinātniskā dabība 2018.gadā

Rektors (bij.zin.prorektors) prof. J.GRANTS

 

+

4.

16.10

Par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem profesionālā bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.februārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 10.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2019.gada janvārī    

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2018.gadā un plāna aktualizēšana 2019.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

2.

15.20

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, PROGRAMMU VADITAJI

   

3.

15.40

Studiju departamenta darba plāna apstiprināšana 2019.gadam

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

15.50

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

5.

15.45

Par darba laika uzskaites kārtību LSPA

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.00

LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošana 2018.gadā  un aktualizācija 2019.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.15

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 10.janvārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv